Η καλύτερη μουσική του σήμερα listen-live
STREAM 1 play STREAM 2 play

Events

MScDataAnalytics.jpg


8/2/2024

Συνεργασία της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου με το London Stock Exchange Group!

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει συνάψει συνεργασία με το Χρηματιστήριο του Λονδίνου για την ανάπτυξη του London Stock Exchange Workspace for Students στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων.

Η συνεργασία θα επιτρέψει σε έως και 50 μεταπτυχιακούς φοιτητές και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού να έχουν πρόσβαση σε δεδομένα και ζωντανή ροή (live-streaming) μέσω λογισμικού που εγκαθίσταται σε ειδικές εγκαταστάσεις στο Πανεπιστήμιο.

Οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού προγράμματος στην Ανάλυση Δεδομένων στον Λογιστικό και Χρηματοοικονομικό Κλάδο (MSc Data Analytics in Accounting and Finance), καθώς και οι διδακτορικοί φοιτητές σε συναφείς τομείς, θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν την καθημερινή λειτουργία επαγγελματιών του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου μέσω της εικονικής αίθουσας συναλλαγών και να έχουν πρόσβαση σε οικονομικές και άλλες αναφορές που υποβάλλονται από δημόσιες εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο.

Θα έχουν επίσης την ευκαιρία να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς και άλλες πρωτοβουλίες του London Stock Exchange Group.

Η Σχολή υποστηρίζει ότι χωρίς μια σταθερή βάση στην ανάλυση δεδομένων και την κατανόηση των μηχανισμών της καθημερινής λειτουργίας των διεθνών αγορών οι επαγγελματίες του κλάδου διατρέχουν τον κίνδυνο να μείνουν πίσω σε ένα περιβάλλον όπου δεσπόζει η λήψη αποφάσεων βάσει δεδομένων και η πρακτική εμπειρία. Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου στην Ανάλυση Δεδομένων στον Λογιστικό και Χρηματοοικονομικό Κλάδο εξοπλίζει τους φοιτητές με βασικές δεξιότητες ενώ τους παρέχει επίσης και μια θέση στην αγορά εργασίας με ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Το πρόσθετο επίπεδο τεχνογνωσίας που προσφέρει αυτή η νέα συνεργασία θα τους επιτρέψει να ανασύρουν κρυμμένες γνώσεις από οικονομικά δεδομένα, να προβλέψουν τάσεις και να τελειοποιήσουν στρατηγικές για τα πεδία έρευνας και τις επαγγελματικές τους προοπτικές.

Καθώς οι εργοδότες αναζητούν όλο και περισσότερο εμπειρογνώμονες που μπορούν να μεταφράσουν τα ακατέργαστα δεδομένα σε αξιόπιστες πληροφορίες, η επιδεξιότητα στην ανάλυση δεδομένων γίνεται καθοριστικός παράγοντας για την προαγωγή της καριέρας και τη διατήρηση της συνάφειας σε αυτούς τους κλάδους.
back to previous  επιστροφή στη προηγούμενη σελίδα

TOP 5 ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

1

ΝΑ ΠΕΡΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
2

ΡΩΤΑ ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΠΑΝΗΣ
3

ΜΙΑ ΜΙΚΡΗ ΖΗΜΙΑ ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ

ΠΑΝΟΣ ΚΙΑΜΟΣ
4

30-40 ΜΕΛΙΣΣΕΣ

ΜΕΛΙΣΣΕΣ
5

ΑΝΑΣΑΙΝΩ ΚΑΙ ΖΑΛΙΖΟΜΑΙ... LILA

LILA
Βερίνα Ευαγγέλου Πρωινό Sfera Facebook Sky Radio 99.2
Isomat BAU 2023 Sfera 102.2 Covid-19